Hurricane Turboguard luftfilter Volvo Penta 31-41-42-serien

  • 795 kr
I lager.

Beskrivning

Hurricane turboguard luftfilter Volvo Penta 31-41-42-serien

Demontera den gamla luftfilterburken och låt gummiringen sitta kvar och montera en turboguard luftfilter från Hurricane

Hurricane turboguard luftfilter är av högkvalité för klara mycket höga belastningar och extremt flöde i kompakta utrymmen. Dessa grova luftfilterfilter skyddar endast turbon mot de största partiklarna vilket kan leda till kortare livslängd av din turbo men de ger maximalt luftflöde även i trånga utrymmen.

– Förbättrar det totala luftflödet
– Hjälper till att öka hästkrafterna
– Långvarig och hållbar konstruktion


Description


Hurricane turboguard air filter Volvo Penta 31-41-42 series

Disassemble the old air filter can and leave the rubber ring in place and fit a turboguard air filter from Hurricane

Hurricane turboguard air filter is of high quality to cope with very high loads and extreme flow in compact spaces. These coarse air filter filters only protect the turbo against the largest particles which can lead to shorter life of your turbo but they provide maximum air flow even in tight spaces.

– Improves overall airflow
- Helps increase horsepower
– Long-lasting and durable construction