Oljecatchtank sats för Volvo penta 31-41-42-serien

  • 1 995 kr
I lager.
Lagersaldo: 2

Beskrivning

Catch tank :

Extra tillbehör till ”Air-kit” Volvo Penta 31-41-42 motorerna om du inte vill leda slangen från ventilkåpan ner efter sidan på motorn eller mot luftfiltret.

Catch tanken monterar du på intercoolerns pinbult och kopplar slangen från ventilkåpan dit.

Passar alla motorer som har den förhöjda ventilkåpan med oljefälla (Air-kit) monterat.

Välj att sätta det lilla medföljande filtret på toppen eller på sidan beroende på plats i motor utrymmet.

Snygg blankpolerad oljecatchtank.

Monteras enkelt i fästet på intercoolern.

Nivårör för enkel avläsning utav oljenivå.

 

Fakta om Oljecatchtank :

– Kraftig konstruktion

– Tillverkad i aluminium

– Blankpolerad yta

– Volym: 0,5L

– Höjd: 140mm

– Höjd ink filter: 210mm

– Diameter: 77mm

– Inklusive filter

– Nivårör för enkel nivåavläsning

– Fastsvetsad fästplatta


Description


Catch tank :

Extra accessory for the "Air-kit" Volvo Penta 31-41-42 engines if you do not want to lead the hose from the valve cover down the side of the engine or towards the air filter.

You mount the catch tank on the intercooler's pin bolt and connect the hose from the valve cover there.

Fits all engines that have the raised valve cover with oil trap (Air-kit) fitted.

Choose to put the small included filter on top or on the side depending on the place in the engine compartment.

Stylish polished oil catch tank.

Mounts easily in the bracket on the intercooler.

Level tube for easy reading of oil level.Facts about Oil catch tank:

– Strong construction

– Made of aluminium

– Polished surface

– Volume: 0.5L

– Height: 140mm

– Height ink filter: 210mm

– Diameter: 77mm

– Including filters

– Level tube for easy level reading

– Welded attachment plate